Biologia speciilor de faună cinegetică

Mamifere mari

Întrebare - 121 Indicați răspunsul! Longevitatea caprei negre este apreciată la circa:
Întrebări rămase: 521