Biologia speciilor de faună cinegetică

Mamifere mari

Întrebare - 4 Indicați răspunsul! Aprecierea vârstei cerbului viu se poate face după:
Întrebări rămase: 521