Biologia speciilor de faună cinegetică

Păsări

Întrebare - 385 Indicați răspunsul! Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cu cap negru?
Gun permis
Întrebări rămase: 521